La prevenció pot evitar lesions oculars greus per Leishmaniosi


La leishmaniosi és una malaltia silenciosa en què el control rutinari pot evitar conseqüències greus per la visió del gos o del gat afectats. La blefaritis granulomatosa, la blefaroconjuntivitis, la uveïtis o l’epiescleroqueratitis són algunes de les patologies oculars associades a la leishmaniosi.

¿Què és la leishmaniosi i per què es produeix?

La Leishmaniosi és una malaltia silenciosa d’origen subtropical provocada per un paràsit a la sang que es transmet per la picada del flebòtom, un insecte semblant al mosquit. Països com Espanya, Portugal, Itàlia i d’altres de la conca mediterrània són els més afectats per aquesta malaltia.

A Espanya és una malaltia endèmica. L’augment de la temperatura global i l’escassetat de pluges ha convertit el nostre país, així com d’altres del sud d’Europa, en un lloc que afavoreix el desenvolupament del flebòtom.

La leishmaniosi pot arribar a afectar el 35% de gossos en algunes regions d’Espanya

S’estima que a Espanya el 7% de la població canina està infectada (cada vegada apareixen més casos en gats) encara que a determinades regions la infecció arriba al 35%. Segons dades d’un recent estudi, l’expectativa de vida per a un gos malalt és de 2 a 5 anys segons el 57% dels veterinaris, i de més de 5 anys, segons el 29%.

Leishmania-by-Michael-Wunderli

Leishmania by Michael Wunderli

La prevenció és clau per evitar el contagi, ja que no hi ha cura efectiva

No existeix una cura efectiva contra aquesta malaltia, una vegada es contrau acostuma a ser crònica, motiu pel qual la prevenció es converteix en l’arma més eficaç per lluitar contra ella. Els símptomes són molt variats, essent els més freqüents les lesions de la pell, pèrdua de gana i de pes, febre, hemorràgies nasals i problemes oculars.

En relació a aquest últim aspecte, l’IVO detalla una sèrie de patologies oculars relacionades amb la leishmaniosi amb la finalitat de detectar-les i tractar-les a temps perquè les nostres mascotes tinguin la millor qualitat de vida:

Blefaritis granulomatosa

Sovint la blefaritis derivada de leishmania, al contrari que en d’altres blefaritis, evoluciona formant petits nòduls que poden assolir els 3-5mm. En alguns casos aquesta patologia provoca també lesions ulceratives o erosions a la pell que poden arribar a sagnar.

Blefaroconjuntivitis granulomatosa

Aquest tipus de blefaritis es caracteritza per l’aparició de petits nòduls, engruiximent i rugositat de la conjunctiva (enlloc de ser llisa i fina).
Normalment aquestes inflamacions palpebrals i conjunctivals no causen picor ni dolor.

Epiescleroqueratitis

Les epiescleroqueratitis són inflamacions en què l’esclera i la còrnia es fan més gruixudes, hi ha un augment dels vasos sobre tot a la còrnia (ull més vermell) y en alguns casos poden aparèixer granulomes a l’esclera o la còrnia.

Uveïtis

La uveïtis és la inflamació de l’úvea, una capa interna de l’ull que està formada per tres estructures: l’iris, el cos ciliar i la coroides. La inflamació de l’úvea per leishmania és greu ja que pot provocar la pèrdua total de la visió de l’ull afectat.

Uveïtis granulomatosa

En la uveïtis granulomatosa es formen petits nòduls a l’úvea, l’iris o els cossos ciliars.

¿Quin és el tractament dels problemes oculars de la leishmaniosi?

Per a totes aquestes lesions als ulls existeixen tractaments adequats, que en molts casos seran crònics ja que la cura total de la leishmania és molt poc freqüent. Abans que res cal tractar la leishmaniosi amb medicació sistèmica. Mitjançant medicació tòpica (corticoides) ajudem a eliminar els granulomes tant a l’interior del globus ocular com a la conjunctiva.

És important, segons indica el Doctor Paco Simó, detectar aquestes malalties quan només afecten la conjunctiva i la parpella (les parts més externes de l’ull) que no pas esperar que hi hagi lesions intraoculars, ja que aquestes seran més difícils de tractar.
Així doncs, la prevenció (vacunes, collars, pipetes) d’aquesta malaltia i els controls rutinaris ajudaran a millorar la qualitat de vida de les nostres mascotes.

El flebótomo es un insecto similar al mosquito que transmite la Leishmaniosis

El flebòtom és un insecte similar al mosquit que transmet la leishmaniosi. Foto: U.S. Dept. Agr.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *