Avís legal


0 . Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web ivoft.com (en endavant, la web), del qual és TITULAR l’Institut Veterinari Oftalmològic (en endavant IVO,) amb domicili al carrer Sant Elies, 36, 08006 Barcelona, CIF B-65672263  i inscrita en el Registre Mercantil Barcelona.

L’accés a la web de IVO és totalment voluntària, i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant de IVO o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Aximateix, en visitar la pàgina l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacons sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

En particular, en tractar-se de contingut de caràcter veterinari, l’usuari accepta que la informació present al web no reemplaça sinó complementa la relació veterinari-pacient. En cas de dubte cal consultar l’equip veterinari.

IVO es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul.lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes mitjançant les dades de contacte que figuren a continuació.

 

1 . Identificació i comunicacions

IVO, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

  • Denominació social: Instituto Veterinario Oftalmológico S.L.P.
  • CIF B-65.672.263
  • Domicili social: carrer Sant Elies 36, 08006 Barcelona
  • Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona
  • Telèfon: 93 200 35 89
  • e-mail: info@ivoft.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i IVO es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

2 . Condicions d’accés i utilització

Les pàgines de IVO poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de IVO de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions sanitàries del centre. IVO declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través la web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

 

3. Política de privacitat

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable IVO.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999 (13 de desembe) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, IVO cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 (de 13 de desembre) de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de IVO.

IVO adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades són emmagatzemades per facilitar l’administració i el compliment de la LOPD i per a possibles actuacions per part de les autoritats competents i per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts a la LOPD 15/99 a través de les dades de contacte detallades més amubnt en l’apartat d’identificació.

Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

IVO no serà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.

IVO es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.

El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. IVO no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.

4. Política de cookies

IVO podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis de la web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar la nostra web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, IVO no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador del usuari.

5. Limitació de responsabilitat

La web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis sanitaris, localització i activitats de IVO, i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerades com assessorament legal o vetrinari.

IVO declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable a IVO de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de IVO als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directa o indirectament accessible a través de la web no pot ser considerada un consell mèdic ni veterinari o prescripció facultativa, declinant IVO tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirectament relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

La informació continguda en la web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, IVO no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

IVO es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.

IVO no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris de la web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari navegant.

6. Propietat intel.lectual i industrial:

El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de IVO. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de IVO utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de Copyleft i similars.