Cirurgia de la cataracta: facoemulsificació del cristal·lí


L’única opció terapèutica de la cataracta en gossos, gats, cavalls i altres animals és la ciurgia: extracció del cristal·lí opacificat i substitució per una lent intraocular que faci la seva funció.

Confirmació del diagnòstic

La causa més freqüent d’aparició de les cataractes en les nostres mascotes és l’envelliment, però també poden produir-se per altres patologies, cops i processos inflamatoris. Pots consultar aquí més informació sobre la cataracta, les seves causes i quins animals són més propensos a desenvolupar-la.

Quan la cataracta s’està formant, apareix la visió borrosa i en ocasions visió doble, i la pupil·la pot semblar més blanquinosa. Però només després d’una exploració acurada amb els instruments adequats podrem descartar altres malalties de diferents parts de l’ull (com la còrnia, la retina o nervi òptic) que poden ser també la causa de la pèrdua de visió. Normalment la cataracta, especialment les dels animals grans, es desenvolupa de manera lenta i progressiva, però en pacients joves o amb diabetis poden desenvolupar-se en un curt espai de temps, fins i tot en pocs dies. En cap cas és possible predir la velocitat a la que es desenvoluparà fins a causar problemes greus de visió.

Quan és necessari operar de cataracta?

L’única opció terapèutica de la cataracta és la cirurgia: extracció del cristal·lí opacificat i substitució per una lent intraocular que faci la seva funció. S’aconsella intervenir quan la pèrdua de visió provocada per la cataracta interfereix negativament en les activitats habituals del pacient.

Antigament, les cataractes no s’operaven fins que l’animal estava pràcticament cec. Actualment aquesta actitud no té sentit, ja que es sap que l’intervenció d’una cataracta molt evolucionada és, en general, més complicada.

Què és la facoemulsificació del cristal·lí?

La facoemulsificación del cristal·lí és una tècnica quirúrgica l’objectiu del qual és l’extracció del cristal·lí opacificat i la seva substitució per una lent intraocular que faci la seva funció. És la tècnica d’elecció per tractar la cataracta de gossos, gats i altres animals domèstics.

Com es realitza la facoemulsificació del cristal·lí en gossos i gats?

A través d’una microincisió de menys de 3mm introduïm un aparell que dissol el cristal·lí i l’aspira. Per la mateixa microincisió es col·loca la lent intraocular, amb el qual el postoperatori és molt lleuger per al pacient. La recuperació de la visió és molt ràpida (normalment una setmana) i l’animal arriba a tenir una visió pràcticament normal.

Quines precaucions s’han de tenir desprès de la cirurgia de la cataracta?

A una cirurgia de cataracta no només és important que l’operació vagi bé, sinó que és essencial que el postoperatori sigui molt acurat. Cal evitar:

  1. Que l’ull s’inflami. Per això aplicarem un antiinflamatori tres o quatre vegades al dia en forma de gota o pomada.
  2. Que es produeixi una infecció, el major risc postoperatori per a les mascotes. Per evitar-ho habitualment administrem antibiòtics orals.
  3. Que es realitzin exercicis físics amb moviments bruscs o violents els primers dies. S’ha de fer repòs o vida tranquil·la al menys durant la primera setmana. Particularment, encara que sembli obvi, no s’aconsella comprovar la seva recuperació visual llançant objectes perquè salti i corri a buscar-los.
  4. Que es fregui violentament els ulls. Per això col·locarem un collaret isabelí que li impedirà gratar-se els ulls.

Si veiem que l’evolució d’aquest ull és l’adequada, en pocs dies tornaran a fer vida normal, i llavors ja podrem comprovar com recupera la visió progressivament.

Consells per a l’ús de col·liris i pomades en gossos, gats i altres animals

  • És important rentar-se les mans de forma acurada abans de cada aplicació
  • Si l’animal no permet que li posem les gotes, és possible substituir-les per una pomada
  • Si coincideixen dues classes de col·liri o pomada al mateix temps, és suficient esperar 5 minuts entre ambdues aplicacions i posar lo pomada o ungüent al final
  • Alguns col·liris deuen conservar-se a la nevera (estarà indicat a l’embolcall del producte).
  • Tots els col·liris i pomades deuen conservar-se a un lloc fresc